Vår produktion
Mariannes Farm står för nytänkande, kvalitet och säkerhet. Vår anläggning är ren, ljus, hygieniskt fräsch och kontrolleras med jämna mellanrum. Alla våra maskiner städas med rengöringsmedel varje kväll.

Produktionen är indelad i hygienzoner i olika färgkoder för att garantera högsta möjliga livsmedelsäkerhet. Vi tar absolut avstånd från allt vad strålning och genmodifiering heter i livsmedelsproduktion.

Produktionen är kvalitets och livsmedelshygiencertifierad enligt BRC Global Standard for Food Safety, miljöcertifierad enligt ISO 14001 och odlingscertifierad enligt IP och KRAV
Tvätt, packning och förädling - olika zoner
Sköljning i rent dricksvatten i den röda zonen
När morötterna anländer till vår anläggning registreras de innan de går vidare till tvättning tvätteriet. I den så kallade röda hygienzonen tvättas morötterna, sorteras och kyls on-line. Tvättningen sker med dricksvatten och alla maskiner är av rostfritt stål för att enkelt kunna rengöras. Transportbandet har en blå färg för att oönskat, organiskt material lätt skall kunna ses med ögat och sorteras bort.

Tempererat packeri – den blå zonen
Morotspackeriet, den blå temperaturstyrda zonen, är både hygieniskt och ergonomiskt designat. Här finns bl a ett IPM-system (Integrated Pest Management) för att utesluta skadegörare i packeriets lokal. Innertaket har bullerdämpande element och det finns robotar som gör alla tunga lyft för god arbetsmiljö.

När påsarna märkts med ID-nummer och tidpunkt för packning lagras de i ett leveranskyllager. Härifrån förs de vidare genom vädertäta slussar till transportbilar med luftkonditionering för att rätt temperatur ska hållas vid leveransen av morötterna (max +12 °C för de klassiska morötterna och mellan 2-4 °C för de förädlade produkterna).

Minutiös förädlingsprocess i den vita zonen
I förädlingslinjen ”Cut & Peel” skärs och skalas morötterna till många olika produkter. Vi är nu i det så kallade renrummet, den vita hygienzonen. Här får det inte finnas några organiska ämnen förutom morötterna. Därför har renrummet ett luftövertryck som förhindrar damm och insekter från att komma in.

Alla som arbetar i renrummet är välutbildade inom livsmedelshygien och dörrarna är försedda med passerkoder för att förhindra att obehöriga tar sig in. När morötterna är skalade och skurna passerar de en hydrokyl – ett kristallklart vatten som kyler morötterna för att bibehålla fräschören och öka livslängden.
Innan morötterna förpackas vägs de på små vågar som är utrustade med metalldetektorer, en extra säkerhetskontroll. Dessutom gör vi regelbundna stickprov på produkterna som skickas till laboratorium för analys. Hela förädlingsprocessen sker i en obruten kylkedja