Total spårbarhet
BRC, den globala standarden för livsmedelsäkerhet, är kontrollinstansen för vårt spårbarhetsprogram. Här kan vi följa våra morötters och övriga rotfrukters väg från odling till färdigpackad produkt.

När morötterna anländer till vår anläggning registreras de, innan de går vidare till tvätten. Varje parti har ett ID-nummer som ger information om ankomsttid, vilken odlare, vilket fält och vilken del av fältet de kommer ifrån. ID-numret scannas in och följer med produkten genom hela systemet.

Genom vårt BRC-certifierade kvalitetsystem kontrollerar vi bland annat vår beräkning av massbalans, dvs vi redogör var varje kg morötter i ett parti har blivit av. Hur många som är packade, som är svinn, hur många kg som har levererats och till vilken plats, vilken kund som har fått vad osv. På så sett har vi full kontroll för eventuell återkallelse av produkter.