Vår IP-odling
Våra konventionella odlingar är certifierande enligt Svenskt Sigills standard Integrerad Produktion, IP.

IP-odling går ut på att odla med så liten belastning på miljön som möjligt och med en hög livsmedelssäkerhet. Våra morötter och palsternackor odlas på noga utvalda fält i Skåne som
har analyserats för att garantera låga kadmium- och nitrathalter. Alla insatser med växtskyddsmedel eller handelsgödsel skall motiveras skriftligen. Jordprov tas för att kontrollera om det behövs mer handelsgödsel och insektsfällor, som sätts ut i fälten, kontrolleras om insats med växtskyddsmedel behövs.

Våra odlingsrådgivare har kontroll över jordbearbetning och sådd, planerar växtskyddsprogram och bevattningsinsatser, samt styr tiden för skörd för att få bästa kvalitet på morötterna. Alla odlingsinsatser dokumenteras i en journal där det exakt beskrivs vad som skett på det aktuella fältet tillsammans med en motivering till beslutet. Spårbarheten bakåt till odlingsplatsen är därmed säkrad, vilket är en trygghet för både kunder och konsumenter.