Vår odling
Mariannes Farm AB bedriver livsmedelsproduktion innefattande odling, förädling och försäljning avseende rotfrukter, lök och grönkål. Företagets odlingar är certifierade enligt den Svensk Sigills standard IP, Integrerad Produktion samt för de ekologiska odlingarna enligt KRAV standard. På närmare 500 hektar odlar vi ekologiskt och vårt mål är att öka.

Vi har i vår bas en omfattande egen morotsodling, vilket tillförsäkrar bolaget nödvändig kompetens att hantera såväl den egna råvaran som den köpta.Under våren och försommaren sätts morotsfröerna i förhoppningsvis optimala jordar som kan ge goda skördar. Under sommaren och sensommaren säljer vi våra produkter nyskördade direkt från odlingen och under hösten skördar vi för långtidslagring. Under vintern och våren används de svenska morötterna från långtidskyllagret så länge det är möjligt.

Tyvärr har vi ett problem med att det svenska klimatet inte tillåter att vi odlar och skördar året om, även om vi försöker att sträcka ut säsongen så långt som möjligt. Detta gäller även för många produkter som vi odlar och säljer, som t.ex. morötter, palsternackor, rödbetor, jordärtskockor, m.m. Säsongen är lite olika för de olika grödorna, men när det gäller t. ex. grönkål, så brukar vi kunna leverera svensk egenodlad grönkål från midsommar fram till slutet av januari. Tidpunkten kan variera något beroende på hur mycket vi säljer samt hur vädret är.
Nyskördade svenska morötter under tidig vår
Vår strävan är att ha svenskodlade morötter året om. Därför odlar vi morötter som täcks med halm på fälten för att sedan skörda under vårvintermånaderna. Men hur går det till?
Jo, under hösten täcks morotsfälten med en halv meter halm, som skapar perfekt temperatur i marken. Den långa, mycket kalla vintern till trots trivs morötterna nere i jorden under sitt skyddande täcke. Under halmen vissnar den gamla blasten ner. Jorden håller sig alldeles lagom kall och morötterna står precis så som de mår bäst av, mörkt och fuktigt. Mariannes Farm halmar morötter för att kunna skörda närodlade, svenska morötter under senvintern och tidiga våren. Naturen sköter lagringen och risken förlagringssjukdomar minskar. När Mariannes morötter kommer upp ur marken är de knaprigt friska, har en fantastisk orange färg och håller absolut högsta kvalitet.