Vårt kvalitetsarbete

På Mariannes Farm är det en självklarhet att arbeta för hög kvalitet och en bra yttre miljö.
Mariannes Farm är sedan 2003 certifierade enligt BRC Global Standard for Food Safety, en certifiering gällande livsmedelssäkerhet, kvalitet och lagenlighet.

Riskanalyser görs för alla processer i produktionen, där alla kritiska moment för produktens kvalitet och säkerhet identifieras. Dessa steg övervakas sedan genom fortlöpande kontroller under tillverkningsprocessen. Tillsammans med mycket höga krav på en god livsmedelshygien så säkerställer man att produkten är av högsta kvalitet.

Företagets odlingar är certifierade enligt Svenskt Sigill standard IP och ekologisk odling enligt KRAVs standard. Certifieringen innefattar såväl odling som tvättning, packning och distribution av färska morötter. Ledningssystemet kräver tydlig dokumentation och styrning av bl.a. företagets organisation, rutiner vid inköp, spårbarhet, hantering av avvikelser och reklamationer. Det kräver också noggranna rutiner för att minska belastningen på den yttre miljön vad gäller t.ex. avfallshantering, kemikalier, transporter etc.

Kvalitetspolicy

  • Mariannes Farm producerar och levererar rotsaker och andra grönsaker med hög produktkvalitet, med livsmedelssäkerhet enligt HACCP-metodik och med hjälp av personal med stort engagemang och ansvarstagande.        
  • Mariannes Farms väl implementerade kvalitetssystem förbättras kontinuerligt för att uppfylla gällande lagkrav och våra kunders krav.
  • Mariannes Farm uppfyller högt ställda kundkrav och är leverantör till "private brands". För oss är autencitet viktigt och vi arbetar med att ständigt förbättra och utveckla vår kvalitetskultur.

Är du intresserad av att få våra certifikat som pdf-fil tillsänt dig, vänligen kontakta vår kvalitetsansvarig Roger Johannesson. Vi kan skicka dig följande certifikat:

  • EU-ekologisk odling inklusive KRAV
  • EU-ekologisk produktion inklusive KRAV
  • BRC, Global Standard for Food Safety
  • IP Sigill Frukt & Grönt
  • IP Arbetsvillkor